THEME
1 day ago with 7,673 notes via kira-malia
2 days ago with 1,271 notes via martinlydias
1 week ago with 26 notes via fuckyeahantoniathomas

"You don’t mess with Texas."

1 week ago with 228 notes via ravensgriffin

Be you.

1 week ago with 7,034 notes via lukesirwin
1 week ago with 4,321 notes via siimonroe
1 week ago with 694 notes via fanningsistersdaily
1 week ago with 261 notes via fanningsistersdaily
2 weeks ago with 6,713 notes via guardiansofthegalaxy

Rose Leslie in Blandings (02x07)

2 weeks ago with 240 notes via roselesliesource

Rose Leslie in Blandings
requested by anonymous

2 weeks ago with 242 notes via roselesliesource

Emma Watson at JFK airport on April 20th, 2014

Emma Watson at JFK airport on April 20th, 2014

1 month ago with 15,781 notes via kissedbyflames
1 month ago with 1,601 notes via tellmetofeel

Riri for Vogue in new HQ

Riri for Vogue in new HQ

1 month ago with 6,250 notes via gay4rihanna
1 month ago with 5,298 notes via jennyleelindberg